Thương hiệu:

Mạch Nha Đường Nếp Hữu Cơ Nguyên Chất Loại Đặc Biệt Thương Hiệu Thy Thảo Hủ 300g

  • Tên sản phẩm: Mạch nha Thy Thảo
  • Thương hiệu: THY THẢO
  • Nhu cầu dinh dưỡng: Organic
  • Cách đóng gói; LỌ thủy tinh
  • Loại bảo quản :“Tủ trà”
  • Hương vị :Yến mạch, lúa mì & mận
  • Tên tổ chức chịu trách nhiệm hàng hóa :123SHOP 29 NGUYỄN TẤN KỲ TP QUẢNG NGÃI
  • Định lượng :300G
  • Hữu cơ:Có
  • Hạn sử dụng :24 THÁNG

55.000