Thương hiệu:

Giỏ quà giấy đế thuyền – Xuân An Khang TT08 – Màu xanh dương

Các sản phẩm có trong giỏ quà tết:

  • 1 hộp bánh cao cấp Majesti
  • 2 hộp bánh ônga Ritaz Gold vị Vani
  • 1 hộp bánh Cookies Milk nhỏ
  • 1 hộp bánh Cookies Milk lớn
  • 1 hộp bánh Marie hiệu Orion
  • 1 hộp bánh Milk Coffee Coconut
  • 1 hộp coffeila thương hiệu Minh Tiến
  • 1 hộp nho khô Queen Rainsiins
  • 1 hộp bánh Choco.BHI

650.000