Thương hiệu:

Giỏ quà giấy đế thuyền – Xuân An Khang TT04

Các sản phẩm có trong giỏ quà đế trúc:

  • 1 hộp coffee Cracker
  • 1 hộp chocolate 6 viên Faris
  • 2 hộp bánh AFC Young Rice Flavor
  • 1 lon bánh ống Merry Luxury Cream Water
  • 1 hộp bánh bông lan hương cốm – dứa Hura Deli
  • 1 hộp bánh bông lan hương cốm Hura

490.000