Thương hiệu:

Cá bống sông trà , bống kho tiêu đặc sản tỉnh Quảng Ngãi

  • sản phẩm đạt chuẩn ocoop về chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm
  • nguồn gốc rõ ràng
  • cá bống tươi
  • đặc sản chỉ có tại Quảng Ngãi

130.000 230.000