Thương hiệu:

Rửa Tay Khô Quế Trà Bồng 100ml

  • Tên sản phẩm: Rửa tay khô quế Trà Bồng 100ml
  • Nhà sản xuất: Hương quế Trà Bồng
  • Thành phần: Vỏ quế lâu năm có tinh dầu quế cao và ethanol
  • Hộp
  • 23°C – 26°C
  • 24 tháng

35.000